رمزگشایی کد گواهینامه خود را با فرمت base64 در فیلد زیر کپی کنید.