تست SSL نام هاست و پورت مورد نظر خود را در زیر وارد کنید. این ابزار تست از SNI و STARTTLS پشتیبانی میکند